escorte Panciu ieftine matrimoniale Balan fete matrimoniale Sarmasu online barbati singuri matrimoniale Sannicolau Mare zona iulius mall curve lux Giurgiu videochat Oltenita raid Popesti-Leordeni matrimoniale anunturi erotice Berca dame matrimoniale crestine Vulcan publi24 Liesti femei ea pentru el Sarichioi escorte Vidra forum publi Deva dating Dragalina ofer sex Amara matrimoniale Slatina cu poza femei pentru barbati Petrila cuplu bi Vorona Teodoru sex oral Saveni curve din Focsani femei fete din Buruenesti anunturi curve fete Targu Jiu chat swinger Urziceni fetele din Stefanesti matrimoniale Salcea cuget liber publi24 escorte Costesti raid matrimoniale Scheia matrimoniale online Deva fete ieftine Chiajna matrimoniale Cernavoda publitim placere ro Barcanesti como gravar videos do youtube no mac gay young date night in Maastricht apple rastrea y} 4 x~p{}r }u
Mediul familial a fost dintotdeauna primul mediu educativ și socializator pe care îl cunoaște copilul, marcând dezvoltarea lui ca individ. În familie se pun bazele educației sale, formându-și primele deprinderi, abilități, conduite, idei despre lume și viață. Mai târziu, la această dezvoltare a sa, contribuie școala și comunitatea, biserica fiind acea parte a comunității ce își lasă amprenta asupra dezvoltării spirituale și morale a fiecăruia dintre noi.
Este cunoscut faptul că învățământul românesc a apărut și s-a dezvoltat în cadrul Bisericii, cu sprijinul ierarhilor, a preoților, a călugărilor, aceștia fiind de altfel și primii dascăli. Școala era pe atunci, și a fost vreme de câteva secole, sub oblăduirea Bisericii, dezvoltându-se în spiritul învățăturilor și valorilor creștin ortodoxe. Perioada comunistă a schimbat însă această stare de fapt, producându-se o ruptură în cadrul societății, între instituțiile responsabile de educarea tinerelor generații. Cu toate acestea, Biserica nu a încetat să-și exercite activitatea misionară încredințată ei de către Domnul Iisus Hristos.
În societatea actuală, puternic secularizată, este necesară o colaborare reală între familie, școală și comunitate, parteneriatul încheiat între școală și biserică fiind relația cea mai profitabilă pentru toți cei care participă la acest demers. Acest parteneriat va fi eficient în măsura în care îndemnul Mântuitorului ”Lăsați copiii să vină la Mine” va fi conștientizat și asumat de fiecare cadru didactic, preot și elev care se implică în activitățile propuse. Și asemenea Acestuia, care învăța pe oameni stând în mijlocul lor, mărturisind ”întru adevăr”, și reprezentanții Bisericii trebuie să se poziționeze în mijlocul elevilor pentru a putea promova învățăturile Evangheliei și valorile morale tradiționale, specifice neamului și spiritualității românești.
Învățământul actual din țara noastră se confruntă cu numeroase probleme de ordin social, economic și educațional care afectează procesul instructiv-educativ: violența crescută în rândul tinerilor, absenteismul tot mai mare, abandonul școlar, lipsa resurselor educaționale adecvate, programe școlare încărcate și neadaptate realităților din societate, pregătire practică aproape inexistentă în formarea elevilor, promovarea unor false valori, străine spiritualității românești, elevi proveniți din medii defavorizate, lipsa de implicare a părinților. În aceste condiții, conlucrarea dintre școală și Biserică devine tot mai necesară în diminuarea sau rezolvarea acestor probleme, în oferirea unor alternative la greutățile pe care elevii le întâmpină în mediul școlar.
Fiecare parteneriat are ca scop colaborarea eficientă în parcurgerea următorilor pași: cunoașterea reciprocă a tuturor punctelor de vedere, identificarea nevoilor ce urmează a fi îndeplinite, identificarea metodelor adecvate de punere în practică, implicarea comună în îndeplinirea obiectivelor stabilite. Sunt oferite așadar elevilor, resursele educaționale și motivaționale adecvate, pentru a-și canaliza toate eforturile în vederea unei dezvoltări moral-comportamentale în conformitate cu cerințele sistemului educativ și cu valorile spirituale creștine. Astfel, beneficiile unui parteneriat între școală și biserică se concretizează în:
- implicarea activă a elevilor în viața comunității;
- responsabilizarea acestora prin atribuirea de sarcini concrete;
- găsirea unor soluții optime în rezolvarea problemelor sau nevoilor acelor elevi proveniți din medii defavorizate ( familii cu venituri mici, familii monoparentale, părinți plecați în străinătate );
- prevenirea, ameliorarea sau îndreptarea comportamentelor agresive/deviante întâlnite la tot mai mulți elevi;
- prevenirea abandonului școlar;
- stimularea creativității elevilor prin implicarea acestora în diverse spectacole, serbări, concursuri.
Deși școala este considerată ”principala instituție socială specializată în pregătirea oamenilor pentru muncă și viață” (Constantin Cucoș, Pedagogie, Iași, Ed. Polirom, 2006, pag. 15), Biserica are o influență majoră în această pregătire atâta vreme cât există deschidere din partea reprezentanților școlii și a familiei în acest sens. Demersul educativ întreprins de Biserică se poate realiza prin intermediul orelor de religie desfășurate în clasă, prin intermediul orelor de catehizare desfășurate în incinta lăcașului sfânt, prin participarea elevilor la slujbele bisericești, la diverse proiecte și activități culturale, caritabile, etc.
În realizarea acestor parteneriate un rol important revine profesorului de religie care are menirea de a-i apropia pe elevi de Dumnezeu și de Biserica Sa, de a fi un model pentru aceștia și de a promova o conduită morală demnă de urmat. Pe lângă activitatea didactică desfășurată în școală, profesorul are astfel posibilitatea de a-și continua misiunea în afara acesteia, stabilind obiective specifice și adoptând modalități adecvate de punere în practică.
În funcție de necesitățile elevilor, și de comun acord cu preotul, profesorul va stabili diverse activități concrete ce se pot derula în cadrul parteneriatului încheiat la nivel instituțional:
- lecții deschise comune (profesor și preot), în care se va pune accent pe latura formativă a atitudinilor  necesare unui bun creștin;
- participarea cu elevii la Sfânta Liturghie;
- organizarea de acțiuni caritabile, fie pentru colegi din școală, fie pentru persoane din comunitate ce au nevoie de sprijin material;
- pregătirea elevilor și participarea cu aceștia la Sfintele Taine ( Maslu, Spovedanie și Împărtășanie ) și la marile sărbători creștine;
- organizarea de excursii tematice sau pelerinaje la biserici și mănăstiri în vederea cunoașterii istoriei Bisericii noastre, a vieții monahale;
- inițierea unor întâlniri cu reprezentanți de seamă ai culturii și spiritualității românești.
Formarea convingerilor religioase, a deprinderilor morale comportamentale, a virtuților creștine este un proces complex ce vizează implicarea tuturor factorilor responsabili de educarea elevilor: părinți, profesori, preoți.
Comunicarea, cooperarea și colaborarea dintre școală și Biserică din cadrul parteneriatelor are ca scop identificarea aspirațiilor elevilor, dezvoltarea morală și spirituală a acestora, integrarea lor în societate și implicarea activă în viața comunității.
 
Bibliografie
Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, București, 2013.
Cucoș, Constantin, Pedagogie, Editura Polirom, Iași, 2006.
Lelea, L. Participarea elevilor în școală și în comunitate, Editura Agata, Botoșani, 2006.

Prof. Turcescu Mirela
Colegiul Economic ”Maria Teiuleanu” Pitești
(Postat ianuarie 2020)
 

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top