36Educația non - formală este o parte din domeniul politicii educaționale de la finalul anilor ՚60 și începutul anilor ՚70. Fundament pe o definire prin excluziune, raportată la ceea ce este  în mod tradițional considerat educație – formală, conceptul de educație non – formală a început să fie utilizat cu scopul de a face o distincție între oferta guvernamentală, considerată educație pentru toți prin intermediul sistemului școlar și cea non – guvernamentală, adresată unui segment limitat de populație, în acord cu interesele și nevoile acestora (Graham – Brown, 1991).

Din perspectiva de valorificare a elevilor este de dorit ca profesorii să arate interes față de preocupările elevilor din afara cadrului educațional formal și să găsească modalități și căi de valorificare a acestora.
Așadar, aceștia vor fi stimulați să aducă în procesul învățării formale, propriile experiențe de învățare acumulate în comunitatea mică a familiei, a prietenilor, a unui grup cu care împărtășesc hobby-uri sau interese comune.
Este cea mai nouă abordare a învățării prin activități plăcute și
motivante. Avantajele sale multiple înglobează bifarea tuturor deprinderilor specifice sistemului educațional de învățământ, cu un aport suplimentar de abilități câștigate în condițiile unei libertăți de exprimare maxime.
Educația non – formală înseamnă orice acțiune organizată în afara sistemului
școlar, prin care se formează o punte între cunoștințele predate de profesori și punerea lor în practică. Acest tip modern de instruire elimină stresul notelor din catalog, al disciplinei impuse și al temelor obligatorii. Înseamnă plăcerea de a cunoaște și de a te dezvolta.

Obiectivele educației non – formale
Obiectivele educației non – formale nu urmăresc să excludă modul tradițional de educație, ci să completeze instruirea pur teoretică prin activități atractive, la care să aibă acces un număr cât mai mare de tineri. Acestea sunt:
# completarea orizontului de cultură din diverse domenii;
# crearea de condiții pentru formarea profesională;
# sprijinul alfabetizării grupurilor sociale defavorizate;
# asigurarea unui mediu propice exersării și cultivării diferitelor înclinații, aptitudini și capacități.

Exemple de metode folosite în contextul non – formal
# activități de team building;
# jocuri de rol;
# dezbateri;
# brainstorming;
# jocuri de improvizație.
Educația non – formală este:
# variată și flexibilă, opțională și facultativă;
# diferențiază conținutul, metodele și instrumentele de lucru în funcție de interesele și capacitățile participanților;
# valorifică întreaga experiență de învățare a participanților;
Aceste tipuri de activități se realizează în mediul socio - cultural ca mijloace de divertisment, de perfecționare, de petrecere a timpului în mod constructiv sau de odihne active. Sunt destinate tuturor categoriilor de vârstă, atât copiilor (pedagogie) cât și adulților ( andragogie).

Avantaje
# este centrată pe procesul de învățare, nu pe cel de predare, solicitând în mod diferențiat participanții;
# dispune de un curriculum la alegere, flexibil și variat, propunându-le participanților activități diverse și atractive, în funcție de interesele acestora, de aptitudinile speciale și de aspirațiile lor;
# contribuie la lărgirea și îmbogățirea culturii generale și de specialitate a participanților oferind activități de completare a studiilor;
# asigură o rapidă actualizare a informațiilor din diferite domenii, fiind interesată să mențină interesul publicului larg, oferind alternative flexibile tuturor categoriilor de vârstă și pregătirii profesionale, punând accentul pe aplicabilitatea imediată a cunoștințelor și nu memorarea lor;
# antrenează noile tehnologii comunicaționale, ținând cont de progresul societății;
# răspunde cerințelor și necesităților educației permanente.

Școala unde funcționez în prezent a fost implicată în Proiectul Educațional Erasmus + 2016 – 1 – RO01 – KA101 – 023724 ” ȘCOALA COMPETENȚELOR”. Scopul acestui proiect este de a asigura o dezvoltare profesională prin schimb de experiență și transfer de bune practici cu reprezentanți din diverse școli europene, de a asigura calitatea predării la standarde europene, de a dezvolta și întări dimensiunea europeană și de a promova învățarea limbilor străine de circulație europeană, cât și mobilitatea tuturor celor implicați în educație.
Acest proiect sprijină parteneriatele școlare europene, proiectele lingvistice și de dezvoltare, programe pentru perfecționarea personalului educativ și crearea de rețele școlare educaționale în Europa.
Am avut șansa de a participa în perioada 4 – 8 aprilie 2018 la cursul de formare continuă  ”Non – formal education at school” (Educația non – formală în școală), ”Methods and tools to empower students key competences participation and learning” (Metode și instrumente pentru a le conferi competențe cheie, participare și învățare elevilor”, urmărindu-se următoarele obiective:
# înțelegerea principiilor educației non - formale, în contextul învățării prin cooperare, a învățării prin cooperare, a învățării combinate și al clasei inversate.
# dobândirea de metode și instrumente eficiente și de cele mai bune practici;
# verificarea modului de transferare a educației non - formale în contexte formale pentru a încuraja competențele cheie, participarea și învățarea studenților;
# familiarizarea cu principiile și tehnicile solide, sfaturi și instrumente pentru a planifica și implementa un curriculum educațional inovativ.
Toate activitățile din cadrul cursului au fost complexe, atractive, diversificate, promovând cooperarea între grupuri de dascăli din diferite țări europene, oferind oportunitatea cunoașterii reciproce a țărilor, culturilor, modurilor de gândire și al sistemelor educaționale.
În curs a fost integrată și componenta T.I.C. în care, calculatorul se impunea nu doar ca mijloc alternativ profesorului sau manualului, asumându-și funcții de redare  a cunoștințelor, ci și ca factor de intervenție directă în organizarea activităților de instruire. ( www edmondo.com; www ed.shelf.com; www test.each.com; www padlet.com; www simbalooedu.com, www bookcreator.com).
Ca o concluzie, formarea continuă a cadrelor didactice este impusă de schimbările care au loc în planul științelor și al psiho - pedagogiei. Profesorii descoperă și redescoperă aspecte noi ale celor învățate sau observate pe durata mobilității, cu efecte de sporire a productivității, capacității de adaptare și curiozității.
Acest impact, deși nu este întotdeauna declarat de participanți, se resimte deopotrivă la nivel individual și instituțional.

Prof. Înv. Prim. Pletoiu Florina Simona
Școala Gimnazială “Marin Preda” Pitești
(Postat aprilie 2018)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top