31Formarea competenței profesionale a unui absolvent este asigurată prin instruirea sa complexă și progresivă, pornind de la problemele generale ale profilului spre cele specifice unui grup de meserii. Astfel, studiul diferitelor discipline de specialitate și efectuarea activităților practice complementare, se vor baza pe fondul de cunoștințe formate prin studierea disciplinelor de cultură generală. Între acestea se stabilesc legături complexe, fiecare având importanța sa proprie.

Disciplinele de specialitate trebuie privite ca părți ale aceluiași întreg constituit de procesul de învățământ. Ele nu pot fi privite unilateral, ca o parte teoretică pe care se construiesc abilitățile practice ale viitorului profesionist, ci în unitate cu ele: ceea ce le diferențiază este conținutul facilităților pedagogice pe care urmează a le realiza elevii. Cât privește raportul acestora cu instruirea practică, trebuie menționat că prin astfel de activități de instruire, elevii își însușesc cunoștințe și își formează în același timp deprinderi, o sarcină comună a tuturor disciplinelor de instruire fiind aceea a formării capacităților intelectuale, a aptitudinilor și deprinderilor.
Prin abordarea judicioasă și corectă a disciplinelor de cultură generală și a celor de cultură tehnică de specialitate, absolventul unei forme de învățământ poate fi corespunzător pregătit pe plan cognitiv, psihomotor și afectiv pentru situațiile în care se va confrunta în practica socială.
,,Reprezentarea pieselor mecanice”, ,,Sisteme de transmitere a mișcării”, ,,Măsurări tehnice”, ,,Tehnologie generală mecanică”, ,,Asamblări mecanice”, ,,Elemente de proiectare”, ,,Tehnici de măsurare în domeniu”, ,,Sisteme și tehnologii de fabricație ” sunt module care fac parte din aria curriculară „Tehnologii”.
Ca să realizeze lecții eficiente, bogate în conținut, în învățăminte, profesorul trebuie să colaboreze cu, colegii de școală, astfel reușind să obțină un transfer al cunoștințelor. Experiența ne arată că numai educatorii competenți, pasionați, găsesc modalitățile de stimulare a interesului elevilor pentru studiul disciplinelor de specialitate, determinându-i să le aprecieze corect.
Profesorul de specialitate al acestui timp trebuie să fie preocupat de dezvoltarea priceperilor și a deprinderilor complexe ale elevilor, a capacităților de a dobândi informații noi, de a dori să învețe și de a comunica eficient cunoștințele dobândite. El va monitoriza elevii, ajutându-i în cazul nereușitei, corectând erorile, comunicând rezultatele, făcând aprecieri asupra răspunsurilor elevilor, având libertatea de a utiliza orice soluție considerată bună în raport cu elevii pe care îi conduce în activitate, căci „o bună educație este izvorul întregului bine din lume” (E. Kant).
Cum realizăm aceste activități obiectiv?! Ce trebuie să știm despre elevii noștri?
Cunoștințe, aptitudini și abilități: Cum le diferențiem?
În cadrul unui proces de recrutare pentru un job există trei componente după care un angajator sau recrutor se ghidează pentru selectarea candidaților. Cu ajutorul lor, pot fi identificate puncte forte sau puncte slabe ale candidaților și poate fi selectată persoana care se potrivește cel mai bine poziției respective. Este vorba despre cunoștințe, aptitudini și abilități, trei elemente între care diferențele pot fi subtile și care pot fi adesea confundate. Este important de știut ca distincția dintre ele este dată de faptul ca unele derivă din calități înnăscute, iar altele sunt dobândite, fie prin învățare teoretica, fie prin experiența acumulată de-a lungul timpului. Nu de puține ori recrutorii și angajatorii au surpriza de a descoperi ăa cei care candidează pentru un job nu reușesc să le clasifice și să le puncteze în mod corect în CV-uri.
Cunoștințele. Cum se acumulează și ce înseamnă ele. Nivelul de educație, de experiența profesională, trainingurile și cursurile de calificare profesională urmate duc la acumularea de cunoștințe. Aceste cunoștințe sunt indispensabile pentru un CV și trebuie reliefate într-un proces de recrutare, astfel încât angajatorul să își dea seama dacă un candidat știe sau nu ceea ce are nevoie pentru a face față cerințelor unui loc de muncă anume.
Cunoștințele reprezintă înțelegerea teoretică sau practică a unui lucru dintr-un anumit domeniu. Spre exemplu, putem vorbi despre cunoștințe de operare a unor softuri specifice, cunoștințe care să te ajute sa faci față cu brio unui job în domeniul IT.
Ce sunt aptitudinile și la ce ajută ele. Aptitudinile se pot dezvolta odată cu acumularea continuă de experiență, informații și noțiuni, fiind de mare folos pentru a îndeplini sarcini specifice încredințate la locul de muncă.  Ele pot fi tehnice, cum sunt cele legate de utilizarea limbajului de programare în domeniul IT, sau non-tehnice, cum ar fi cele ce țin de gestionarea timpului, de administrare a unui proiect, de implementare a unei strategii sau de manageriere a unui buget. Există o graniță destul de fină între aptitudini și abilități, motiv pentru care cele două noțiuni sunt adesea confundate. Potrivit unor opinii, principala diferență dintre cele două ar fi că unele sunt dobândite, iar celelalte sunt înnăscute.
Cum identificăm abilitățile. Uneori, un anumit mod de comportament și un anumit tip de atitudine pe care o persoană o adoptă într-o situație dată sunt lucruri care stau la baza modului în care își face treaba. Prin definiție, abilitățile sunt calități pozitive, ele pot exista sau nu în profilul unui candidat și ar putea fi definite prin cât de bine știe acesta să pună în aplicare cunoștințele și aptitudinile.
Spre exemplu, aptitudinile unui IT-ist îl pot ajuta pe acesta să identifice și să rezolve cu ușurință și într-un timp foarte scurt, problemele pe care le poate întâmpina un sistem informatic. Capacitatea de a soluționa cu brio eventualele probleme pe care le implica un job este o abilitate, iar ea are în spate nu doar cunoștințe învățate, ci și o serie de trăsături personale, cum ar fi viteza de reacție sau rezistența la stres.
În concluzie, procesul de recrutare pentru un job ar trebui să țină cont de aceste aspecte, iar fișa postului să includă o descriere a candidatului ideal, a candidatului care printr-un cumul de cunoștințe, aptitudini și abilități, să reușească să preia sarcinile noului job și să le facă față cu succes.
Consider că pentru a indica un traseu educațional al elevului, cu orientare către învățământul profesional și tehnic, ar trebui identificate cu prioritate Cunoștințele, aptitudinile și abilitățile elevilor. Numai așa vom obține performanță în actul educațional și specialiști bine pregătiți și motivați pentru piața muncii.
Tendințele actuale sunt provocatoare. Sistemele mecatronice sunt în continuă dezvoltare și diversificare. Astfel - Robotica constituie astăzi unul dintre cele mai dinamice domenii ale tehnologiilor avansate, bine conturat ca arie de cuprindere. a aplicaţiilor industriale dar şi specifice unui număr mare de domenii emergente, multe dintre acestea apărute în ultimii cinci ani de dezvoltare a acestui domeniu. De asemenea, Tehnica de calcul este un domeniu al civilizației și mai ales al economiei moderne. Datorită tehnologiei avansate se poate comunica de la orice distanță, din orice punct al globului. Lumea modernă se bazează foarte mult pe tehnica de calcul, deci ea este un element  component al societății contemporane. (sursa Internet)

Prof. Tomescu-Ion Georgeta
Liceul Tehnologic ,,Dacia” Pitești
(Postat aprilie 2018)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top