Argument:
12Educaţia pentru mediu are scopul de a îmbunătăţi calitatea vieţii prin cunoştinţele, dar mai ales prin motivaţiile pe care le oferă pentru a acorda mediului atenţia şi îngrijirea necesară.
Dovadă că protecţia mediului reprezintă o prioritate pentru ţările Uniunii Europene este faptul că în chiar tratatul de bază al Comunităţii Europene în articolul 3 din secţiunea principiilor de bază se stipulează că rolul UE este acela de a promova un nivel înalt de protecţie şi îmbunătăţirea a mediului.

Realizarea activităţilor de către elevi alături de cadrele didactice, părinţi şi de alţi membri ai comunităţii este o modalitate eficientă de a face în mod conştient educaţie ecologică prin care se pot rezolva o parte dintre problemele mediului.
Din acest motiv am considerat necesară derularea acestui proiect în vederea dezvoltării în rândul elevilor a spiritului antreprenorial. Cu siguranţă, şcolii îi revine sarcina de a forma elevilor o atitudine conştientă şi responsabilă faţă de mediu. Prin realizarea acestui proiect dorim să se dezvolte spiritul de iniţiativă, comunicarea, să aibe loc un schimb de bune practici în vederea formării unei educaţii demne de cetăţean European.
Scopul proiectului:
Proiectul educaţional “Natura - izvor de sănătate!” a fost conceput şi va fi pus în practică cu scopul de “a trezi” conştiinţa participanţilor cu privire la viitorul sumbru care ne aşteaptă, dacă nu limităm factorii ce duc la dezechilibre naturale.
Proiectul urmăreşte implicarea elevilor, profesorilor şi a comunităţii locale în acţiuni ecologice, dezvoltarea conştiinţei şi a conduitei ecologice la elevi bazată pe respectul faţă de natură şi protecţia mediului, transformarea comportamentelor cotidiene ale elevilor în stiluri de viaţă ecologice, economice, sănătoase şi durabile prin întreţinerea unui ambient curat, responsabilizarea pentru prevenirea poluării şi gestionarea resurselor fără a periclita echilibrul mediului şi sănătatea comunităţii.
Obiectivele generale ale proiectului:
Formarea şi dezvoltarea conştiinţei ecologice şi a comportamentului ecologic la elevi.
Obiective specifice pentru copii:
# Să-şi dezvolte o conştiinţă ecologică teoretică necesară transpunerii ei în practici ecologice;
# Să-şi asume responsabilităţile fixate potrivit particularităţilor de vârstă;
# Să aplice cunoştinţele şi deprinderile dobândite dezvoltate în activităţi cu specific gospodăresc;
# Să participe şi să coopereze activ alături de părinţi în acţiuni practice de îngrijire şi protejare a mediului;
# Să-şi formeze deprinderi de plantare şi ocrotire a unui puiet şi a spaţiilor verzi din curtea şcolii şi vecinătatea acesteia;
# Să cunoască modul de folosire a uneltelor;
# Să conştientizeze importanţa unui aer curat pentru o viaţă sănătoasă;
# Să-şi exprime atitudinea pozitivă faţă de natură prin activităţi artistice, plastice;
# Să acţioneze în sensul colectării selective şi depozitării controlate a materialelor refolosibile prin înfiinţarea unui punct de colectare a materialelor refolosibile;
# Să ia atitudine atunci când sesizează comportament neconform cu regulile de protecţie a mediului cunoscute de ei;
# Să utilizeze internetul şi mass-media pentru a obţine informaţii despre mediu;
# Să conştientizeze realitatea înconjurătoare ca pe un mediu necesar vieţii, odihnei, studiului;
# Să identifice impactul activităţii omului asupra mediului înconjurător, analizând situaţii concrete din natură;
# Să participe activ la acţiuni ce promovează sănătatea mediului, desfăşurarea unor activităţi practice de ecologizare a mediului local;
# Să sensibilizeze comunitatea locală prin păstrarea curăţeniei – prin scrisori deschise şi activităţi practice;
# Să conştientizeze importanţa pădurilor în viaţa oamenilor.
Echipa de proiect: elevii claselor V-XII; cadre didactice; Comitetul elevilor.
Grupul ţintă: Elevii şi cadrele didactice; Consiliul elevilor; comunitatea locală; părinţii.
Parteneri: Primăria comunei; Ocolul Silvic; oameni cărora le pasă.

Prof. Coman Georgiana-Dalia
Liceul Tehnologic “Liviu Rebreanu” Mozăceni
(Postat aprilie 2018)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top