07Fiecare copil este unic, diferit, iar acest lucru îl face să fie special și de aceea abordarea lui trebuie să fie holistica( comprehensivă sub toate aspectele sale). Există câteva lucruri importante,comune tuturor copiilor de care e nevoie să se țină cont: toți au nevoie de dragoste, de hrană, de securitate, de a fi ascultați și de a se exprima liber. Fiecare copil trebuie să fie tratat în acord cu nevoile sale; să aibă oportunități egale de a se juca, de a învăța și de a se dezvolta, în funcție de potențialul său.

Fiecare micuț simte nevoia de a fi călăuzit și pornind de la trebuințele preșcolarilor putem contura imaginea educatoarei ,,perfecte”. Modul de  îmbinare în comportamentul didactic a unor însușiri de personalitate, a unor competențe dobândite prin formarea inițială și continuă, dobândirea experienței, atitudinea și sentimentele față de propria activitate și față de preșcolari, creativitatea, spontaneitatea, capacitatea de a se transpune în lumea fantastică a celor mici, dăruirea și pasiunea în muncă la care se adaugă calități de lider sunt câteva din cerințele unui bun educator. Profesionalismul educatoarei se bazează pe aceste calități dar și pe alegerea celor mai potrivite căi și mijloace pentru a face accesibilă înțelegerea cunoștințelor predate, capacitatea de a-l sprijini ,încuraja și înțelege pe copil; dar și priceperea de a organiza sub diferite forme activitățile propuse.
Copiii noștri învață neîncetat de la noi, nu din vorbele cu care încercăm să îi educăm, ci din comportamentul, sentimentele, atitudinea noastră de zi cu zi. Toate acestea reprezintă pentru copii un model ce le va guverna întreaga experiență viitoare,iar pentru a asigura dezvoltarea socio-emoțională optimă e necesar ca întreaga noastră activitate la grupă să cuprindă activități în favoarea formării și dezvoltării la copii a abilităților de interacțiune cu adulții sau alți copii de aceeași vârstă în vederea formării comportamentelor prosociale.
În responsabilizarea copiilor cel mai important rol îl au părinții prin libertatea pe care trebuie să le-o acorde copiilor în luarea deciziilor și asumarea propriilor greșeli. Însușirea responsabilității duce la maturizarea copilului , îi dă autonomie și încredere de sine.
Acțiunile desfășurate în cadrul parteneriatelor educaționale încheiate cu anumite instituții, cum ar fi Școala, Poliția, Comunitatea locală etc., au condus la responsabilizarea copiilor și implicarea lor în activități de voluntariat.
Voluntariatul este activitatea desfăşurată de persoane fizice din proprie iniţiativă în beneficiul unei alte persoane, în beneficiul unui grup, al comunităţii sau al societăţii în general, fără ca persoana care desfăşoară activitatea să fie remunerată pentru activitatea depusă.
Voluntariatul este o componentă fundamentală a societății civile care însuflețește cele mai nobile aspirații ale omenirii - pacea, libertatea, oportunitatea, siguranța și justiția pentru toate persoanele;  începe în grădiniță și se continua toată viața.
Pentru a participa la o acțiune de voluntariat trebuie în primul rând să dorești lucrul acesta. Ceea ce faci trebuie să vină din sufletul fiecăruia, nu dintr-o impunere din partea cuiva, de aceea noi, cadrele didactice, avem misiunea de a-i forma pe copii în spiritul acestor valori  care să le permită o bună integrare în societate.
În grădiniță, organizarea unor activități extrașcolare prin care preșcolarii să se implice, după puterile lor la creșterea calității vieții în comunitatea în care trăiesc, are nenumărate avantaje: împletirea teoriei cu practica, dezvoltarea responsabilității și sensibilității față de semeni, stimularea gândirii critice, dezvoltarea stimei de sine și al devotamentului pentru ideile civice.
Astfel de activități ne învață că a dărui și a ne implica înseamnă a fi ,,OM”, să îi ajutăm pe cei care au nevoie de noi, să încercăm să aducem zâmbetul pe fețele celor care au uitat să mai zâmbească. Omenia înseamnă bunătate și generozitate.
Vom acorda o importanță deosebită implicării preșcolarilor în acțiuni de voluntariat, învățându-i să le pese de cei din jur și de problemele acestora.

Bibliografie
VOICULESCU , E. , Pedagogie preșcolară, Editura Aramis, București, 2003;
FIȚIU, A. , Ecologie și protecția mediului, Editura Academic Press, București, 2004;
LEGEA NR. 195/2001, Monitorul Oficial nr. 206 din 24 aprilie 2001, art.2.

Prof. înv. preșc. Ciobanu Ionela Ramona
Școala Gimnazială Ștefan cel Mare - GPN Glavacioc
(Postat martie 2018)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top