25Dat fiind rolul pe care îl au aptitudinile în activitatea omului, necesitățile practice au generat încă din cele mai vechi timpuri un viu interes față de problema acestor particularități ale personalității.

În cadrul activităților comune, a activităților alese, educatoarea are posibilitatea descoperirii unor aptitudini artistice la copiii preșcolari. Aceste aptitudini și înclinații artistice pot fi descoperite mai ușor în urma unor testări individuale sau pe grupe de copii, în diferite domenii de activitate.
Aptitudinile și înclinațiile deosebite descoperite la copii în domeniile muzical, literar, coregrafic și artistico-plastic pot fi valorificate în timpul programelor distractive, a șezătorilor, a teatrului de păpuși, dar mai ales în cadrul serbărilor din grădiniță.
Există momente în viața personală a copiilor preșcolari care sintetizează în ele amintiri dragi, printre care se numără și serbările, cu un farmec aparte. Scena creează copiilor posibilitatea de a-și manifesta din plin aptitudinile individuale ale personalității lor. Aceasta impune dezvoltarea intereselor copiilor pentru activitățile artistice și oferă prilejul de a valorifica unele aptitudini și de a recita expresiv, de a cânta melodios, de a dansa elegant, grațios etc. Interesele și aptitudinile le vom dezvolta în strânsă legătura cu celelalte procese și însușiri psihice ale copiilor: gândirea, limbajul, atenția, memoria, voința etc. Ca să poată da replica într-o scenetă, copiii își pun în activitate gândirea și fac asociații între obiectele ce-i înconjoară, își însușesc  expresii noi, memorează ceea ce trebuie să reproducă, iar conținutul acestora le formează sentimente și trăiri morale.
Activitățile artistice, oricum s-ar structura și ierarhiza, vizează în ansamblu problema valorificării înclinațiilor artistice ale copiilor, cu condiția ca acestea să fie bine organizate și cu un conținut adecvat vârstei lor. Copiii cu reale posibilități de îndemânare, de creație, de recitare expresivă, de manifestare a simțului ritmic pot fi selecționați în redarea unei scenete sau chiar teatru de păpuși, la grupele mari. De asemenea, priceperile și aptitudinile dobândite în activitățile de educație muzicală se valorifică prin integrarea cântecelor, a jocurilor cu cântec, precum și a șezătorilor și a concursurilor (organizate în diferite condiții și momente ale vieții copiilor în grădiniță), dar mai ales în cadrul serbărilor.
Activitatea coregrafică constituie un alt domeniu de manifestare a copiilor. În cadrul acestei preocupări distingem interesul pentru interpretarea dansurilor populare în care se folosesc pași simpli de dans, ca hora, alunelul, jocul în perechi, prin intermediul cărora se valorifica tradițiile și folclorul nostru. Arta noastră populară manifestată sub toate aspectele ei, prezintă o bogăție neprețuită pentru aceia care iubesc patria și neamul.
Strâns legate de dansurile populare sunt cântecele vocale sau instrumentale. Un loc important îl ocupă dansurile tematice sau tablourile coregrafice, pe care copiii cu un simț ritmic mai dezvoltat le prezintă în cadrul serbărilor.
Serbările sunt evenimente deosebite, care încununează activitatea din timpul unui trimestru sau al unui an  școlar, ca de exemplu sceneta anotimpurilor. Prin conținutul și încărcătura emoțională pe care o declanșează, serbările au un rol educativ deosebit. Pentru ca o manifestare artistică să-și manifeste scopul, educatoarea trebuie să aibă in vedere următoarele: pregătirea artistică la un nivel corespunzător a repertoriului; pregătirea organizatorică (popularizarea acțiunii, asigurarea ținutei vestimentare a copiilor, crearea unui decor adecvat).
Renunțarea la serbări sau organizarea lor superficială, formală înseamnă sărăcirea vieții sufletești a copiilor, după cum numărul lor prea mare duce la diminuarea stărilor afective, a trăirilor emoționale. Educatoarea trebuie să aibă o concepție clară și precisă asupra conținutului serbării, pornind de la o idee tematică, în jurul căreia să se grupeze toate punctele din program, pentru ca întregul să fie unitar și să comunice pregnant cu aceasta idee. Reușita unei serbări trebuie să fie consecința unei alegeri judicioase a celui mai accesibil program și a unei activități bine planificate de pregătire, în cursul unei perioade mai îndelungate.
Este foarte important ca pregătirea serbării să nu se facă într-un timp scurt și mai ales să nu afecteze timpul destinat altor activități comune. Pregătirea unei serbări se realizează în modul cel mai potrivit în felul următor: poeziile, cântecele și dansurile populare sunt incluse în planificarea educatoarei și predate în cadrul activităților comune, apoi repetate în timpul activităților alese. Un timp muncă se desfășoară individual, mai ales pentru testarea aptitudinilor și înclinațiilor artistice.
Din varietatea serbărilor organizate cele mai frecvente sunt: Serbarea Iernii, Sosirea Primăverii, Sfârșit de an școlar, Carnaval etc., și sunt prilejuri în care copiii prezintă programe culturale, fiind momente care le vor rămâne adânc întipărite în memoria și viața lor.
Programul unei serbări trebuie să cuprindă acele poezii, cântece, scenete care au o valoare artistică mai mare și care, datorită acestui fapt, declanșează impresii și emoții estetice mai puternice. Montajele literar - artistice se pregătesc cu grijă de către educatoare, stabilind genericul unui montaj, căutându-se versurile și cântecele adecvate, de autori consacrați. De asemenea. este important ca în selecționarea textelor să se țină cont de întinderea acestora, în funcție de posibilitățile particulare și de vârsta copiilor participanți la serbare.
Reușita unei serbări este rezultatul unei bune pregătiri, asigurarea unei atmosfere calme și liniștite în timpul desfășurării acesteia. Serbarea de sfârșit de an școlar constituie de fapt o evaluare a aptitudinilor și înclinațiilor artistice dobândite și dezvoltate în cursul anului. Serbările din grădiniță ocupă un loc important în activitatea instructiv - educativă, ele vizând nu numai depistarea și dezvoltarea aptitudinilor, ci si valorificarea potențialului creativ al copiilor.

Prof. înv. preșc. Teodorescu Camelia
Școala Gimnazială Nr.1 Valea Iașului        
(Postat februarie 2018)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top