După cum am mai precizat și în alte articole, Inspectoratul Școlar Județean Argeș este partener în Proiectul Erasmus+ nr. 2018-1-BG01-KA201-047903- REFORM-Consolidarea competențelor educatorului pentru consiliere și motivație, coordonat de Școala Secundară 119 “Academician Mihail Arnaudov” din

Citește mai departe...

- referat -
Medierea este o procedură alternativă și voluntară de soluționare a conflictelor, este o procedură confidențială, prin care o terță persoană, neutră, imparțială și fără putere de decizie, numită mediator, ajută părțile să ajungă împreună la o înțelegere mutual acceptată, în vederea

Citește mai departe...

unnamed„Florica înseamnă  pentru neamul românesc o adevărată școală de suflet și de caracter” (1*).  A fost locul în care au trăit I.C Brătianu și soția sa Pia după căsătorie. Aici s-au născut patru din cei opt copii ai familiei: Sabina, Ionel, Dinu și Pia și și-au petrecut cei mai frumoși ani

Citește mai departe...

Copilului i-aș da aripi, dar i-aş permite să înveţe singur să zboare”. Gabriel Garcia Marquez
În „Dicţionarul de termeni pedagogici” de Cristea, S., (1998), menţiona că învăţarea este activitatea proiectată de cadrul didactic, pentru a determina schimbări comportamentale la nivelul personalităţii

Citește mai departe...

Orice poate fi învățat la orice vârstă, cu condiția să fie găsite mijloacele de instruire corespunzătoare.” Jerome Bruner.
A învăța să înveți este una din componentele cheie în societatea de astăzi, care este o societate bazată pe cunoaștere. Pentru a se putea adapta unei astfel de societăți

Citește mai departe...

Parcurgerea cursului CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți, vine în sprijinul profesorului pentru o nouă abordare a procesului de predare-învățare, care să se focalizeze pe competențe. Întreaga activitate a CRED-ului va fi organizată astfel încât întreaga comunitate să

Citește mai departe...

Timpul petrecut cu copilul este, într-adevăr, lucrul cel mai prețios pe care i-l oferiți: deoarece a sta cu el înseamnă a-i acorda interes, afecțiune, stabilitate și a fi o familie cu adevărat; nu jucăriile și alte daruri, ci petrecerea timpului împreună este cu adevărat valoroasă pentru copil. A

Citește mai departe...

Lectura este un proces complex care începe în primii ani de școală cu formarea deprinderii de a citi corect, conștient, cursiv și expresiv, continuând apoi cu deprinderea de interpretare a textului citit.
Lectura suplimentară cuprinde textele literare citite de elevi din proprie inițiativă sau din

Citește mai departe...

Pagina 1 din 90

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top