Educaţia, definită în termeni foarte generali, este un proces al cărui scop esenţial este de a uşura o anumită modificare de comportament. Părinţii sunt primii profesori ai copilului, ei începând educarea lui în mediul familial. De cele mai multe ori, comportamentul parental este inspirat din

Citește mai departe...

Obiectivul programelor de dezvoltare timpurie este acela de a ajuta dezvoltarea psihică, emoţională şi socială a copiilor şi, pe termen lung, de a promova supravieţuirea copilului. Focalizarea pe educaţia timpurie şi anii preşcolarităţii este importantă deoarece aceasta este perioada când copiii se

Citește mai departe...

Complexitatea vieţii sociale, dezvoltarea rapidă a ştiinţei şi tehnicii, explozia informaţională actuală, precum şi circulaţia rapidă a informaţiilor impun o perspectivă interdisciplinară în toate domeniile activităţii umane. Pentru a satisface aceste cerinţe, învăţământul de toate gradele, trebuie

Citește mai departe...

Fondatorul primei școli de Educație Outdoor a fost Kurt Hahn, care spunea:”Există mai mult în tine decât crezi”
Următorul citat reprezintă sinteza modelului educațional din școala lui Hahn: ”Consider că principala sarcină a educației este să asigure supraviețuirea următoarelor calități: o

Citește mai departe...

Copilăria înseamnă timp de joacă. După modul în care se joacă un copil se relevă pe de-o parte treapta sa de dezvoltare şi relaţia sa cu mediul înconjurător, iar pe de altă parte se creează capacitatea de a relaţiona cu lumea prin acţiuni de joc şi afectivitate.
Chiar şi la copilul care îşi înalţă

Citește mai departe...

Practica educativă îndelungată a demonstrat necesitatea de a încredința unui diriginte o întreagă activitate de coordonare a tuturor influențelor educative ce se exercită asupra unei clase. Dirigintele este un membru al colectivului pedagogic, desemnat în această funcție după anumite criterii: o

Citește mai departe...

# Aplicarea testelor naționale în învățământul obligatoriu
Testele  naționale sunt folosite  pentru  a  certifica  rezultatele individuale  ale  elevilor,  ori  pentru  monitorizarea  instituțiilor  de  învățământ  sau 

Citește mai departe...

Copilul preșcolar ia contact mai strâns cu mediul de grădinița, diferit de cel familial, și traversează observativ mediul social (strada, magazinele, mijloacele comune de transport).
Cele trei componente ale mediului solicită copilului ajustări ale comportamentului la sistemele nuanțat diferite de

Citește mai departe...

Pagina 1 din 85

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top