aripi deschise 1Proiectul "Lumea Jocului" - Concursul sportiv regional face parte din proiectul educaţional "Împreună pentru calitate", organizat şi desfăşurat de Inspectoratul Școlar Judeţean Argeş, departamentul Educaţie timpurie. Coordonator din cadrul ISJ Argeş: Inspector şcolar pentru educaţie timpurie, prof. Georgeta Toma; coordonator proiect regional ”Lumea Jocului”, prof. Ana Nodea , G.P.P.”Aripi Deschise”  Piteşti. Organizator: Grădiniţa cu Program Prelungit ”Aripi Deschise” Piteşti, director, prof. Corina Postelnicescu.

”Mişcare pentru sănătate reprezintă o condiţie esenţială pentru asigurarea echilibrului dintre efortul intelectual şi cel fizic, între sedentarism şi activitate dinamică. În acest context am considerat oportună desfăşurarea unor activităţi extraşcolare sportive, ca modalitate de recreere şi destindere.
Concursul sportiv LUMEA JOCULUI dezvoltă  un demers educativ ce urmăreşte stimularea interesului pentru sport şi mişcare la preşcolari prin acţiuni derulate în colaborare cu specialişti în domeniu: instructori, profesori de sport, cadre medicale. Activităţile au un caracter complex, sistematic, adaptate la particularităţile de vârstă şi individuale ale copiilor şi la condiţiile specifice de  desfăşurare. Anul acesta, pe lângă cei din Argeș, de la toate grădinițele, i-am avut alături pe copiii și profesorii lor din Dolj, Dâmbovița, Vâlcea și București.”, a declarat prof. Corina Postelnicescu, directoarea instituției de învățământ organizatoare.
Concursul sportiv, aflat la a XIV-a ediție județeană și a III-a ediție regională se desfăşoară în trei faze: locală, judeţeană, regională. Concursul cuprinde patru probe: săritura în lungime de pe loc, aruncarea mingii  la coşul de baschet cu ambele mâini, de pe loc, traseu aplicativ și ”Ocupă cercul”, o probă distractivă.
aripi deschise 3Rezultatele produse au avut un impact pozitiv atât în rândul beneficiarilor direcţi - copii şi părinţi, cât şi a beneficiarilor indirecţi şi asupra partenerilor implicaţi în proiect, respectiv inspectoratele școlare din Argeș, Dâmbovița, Vâlcea, Dolj, București, DJST Argeș, Asociația Județeană „Sportul pentru toți”, Universitatea Pitești - Facultatea de Ştiinţe, Educaţie Fizică şi Informatică.

(Postat iunie 2019)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top