24Anul școlar 2016-2017 a adus comunității noastre școlare o nouă atitudine, aceea de instituție model la nivel local, județean și național, consacrată prin rezultatele elevilor la Evaluarea Națională, 2016, cu care s-a  înscris în primele locuri în la nivelul județului Argeș.

Alături de cele 6 note de 10 obținute pe discipline (Limba și literatura română și Matematică), ne înscriem cu nota 10 la admitere, alcătuită din media 10 a anilor V-VIII, cât și din media 10 la evaluare, cu eleva Ionescu-Chiriță Roxana Maria - șefa  Promoției 2016 în Catalogul performerilor argeșeni. Catalogul performerilor a fost strigat de către inspectorul şcolar general al IȘJ Argeș, prof.  Dumitru Tudosoiu, care i-a și îndrumat pe absolvenți: „Vă felicit! Sunt tare mândru de voi. Vă aplaud şi mă înclin în faţa voastră! Sunteţi un model bun de urmat pentru toţi elevii din judeţ. Să excelaţi la ştiinţe, cunoaştere, la toate examenele vieţii şi să… nu uitaţi măsura!”.
De asemenea, vara 2017 a fost o nouă consacrare în rândul școlilor cu rezultate foarte bune. Mediile de 10 ne-au făcut încă o dată bucuroși pentru realizările comune și ne-au așezat în topul școlilor cu rezultate foarte bune.
Este o mândrie și un bun început al absolvenților acestei școlii, care au devenit deja modele pentru colegii lor mai mici. Iar  acești elevi de excepție care ne-au bucurat pe noi, toți cei care am lucrat în sprijinul lor ne-au devenit ajutor în asigurarea performanțelor următorilor absolvenți ai școlii. Mare parte dintre ei au devenit voluntari ai școlii și includ în programul lor zilnic, destul de încărcat, cu teme, teze sau adolescentine valuri și programul de activitate la școală, asigurând suport la teme elevilor mai mici, desfășurând activități administrative în bibliotecă, la secretariat sau la management, dar mai ales propun inițiative educativ-formative. Avem speranța că generațiile care vor urma ca absolvenți ai școlii noastre vor fi călăuzite de cel puțin același entuziasm al performanței, de aceeași dorință de afirmare și aceeași mândrie că sunt absolvenții acestei instituții. Noi le indicăm aceeași țintă a calității și o călătorie unică a excelenței în educație, ca o cale pe care ei au ales-o, încă din școala gimnazială, când și-au însușit viziunea acestei școli: Excelența în educație este calea pe care noi am ales-o!
Director, prof. Cezar POPESCU

Activitatea extrașcolară
Activitatea educativ-formativă extrașcolară în instituția noastră de învățământ se proiectează potrivit unor direcții structurale astfel: activități în cadrul proiectelor și programelor extrașcolare, activități recreativ-formative desfășurate în cadrul Programului “Școală după școală” și activități aptitudinal-formative, desfășurate în cadrul „Atelierelor aptitudinale”.
Școala noastră a aplicat prin parteneriate, dar mai ales prin inițiative proiective particularizate, în care a fost instituție de aplicație, foarte multe proiecte de educație extrașcolare, atât la nivel local, județean, regional, național - înscrise în calendarele CAEJ: Logo animat – Promotor pentru școala ta, Basiliada creștină, Natura – darul lui Dumnezeu pentru om; CAER și CAEN: IZVOARE, Festivalul Excelenței în Educație) și internațional. Toate au avut scopul aplicației în practică, în viața cotidiană a informațiilor primite la școală. De altfel, întreg demersul educativ-formativ al școlii noastre vizează crearea unui mediu de aplicație al teoriei în practică. Cel mai elocvent exemplu că școala noastră îmbină forme și  instrumente diversificate de educație formală și nonformală în mediul de dezvoltare extrașcolar este opinia unui elev, acum absolvent și voluntar al școlii: “Viața școlară a elevilor este o corvoadă atunci când  aceasta nu face parte din preocuparea lor cotidiană sau când nu răspunde nevoilor actuale. Azi oamenii călătoresc mult peste graniță, întâlnesc culturi și civilizații diverse, iar copiii nu sunt deloc străini de obișnuințele altor popoare... V-ați întrebat vreodată cum ar fi să vorbiți limba urdu sau akkadiană sau elbaită? Pare greu și de nepătruns. Mai ales că unele sunt limbi moarte sau conturează emoția unei populații întregi, destul de îndepărtate nouă azi... Copiii care au călătorit în afara țării recunosc cu ușurință dialectul comunicării empatice, al respectului, al toleranței și acceptării valorilor celorlalți. Dar școala nu ne învață așa ceva... de unde ar putea să știe aceste lucruri elevii care nu pleacă? Doar din diseminarea pe care o fac cei ce au participat la diversele schimburi de experiență în străinătate... Iată rolul și importanța legăturilor noastre școlare! Tranziția de aproape un sfert de secol a educației românești a adus, între altele și accesul la schimburile de experiență cu școli din Europa și nu numai, în cadrul unor proiecte destinate domeniului educativ-formativ, cuprinse azi în programul ERASMUS+. Participarea la astfel de proiecte deschide elevilor orizontul înțelegerii mai facile a  vieții școlare și sociale și a nevoii unei educații de calitate, conexată continuu la realitate. Poate că nu putem măsura astăzi calitatea transformărilor apărute pe parcursul tranziției învățământului românesc, dar nu putem să nu fim optimiști la gândul că elevii participanți la programele europene nu vor disemina pe termen lung experiențele, poate chiar din postura de vizionarii de mâine ai educației românești, preocupați fiind de educația pentru viață și, mai ales, de stimularea bucuriei întâlnirilor educaționale între elevi și profesori. Mentorul școlii noastre, academicianul Solomon Marcus ne-a întărit convingerea, pe care noi, copiii, o știm foarte bine, căci fără bucuria întâlnirii, acțiunile noastre şcolare sunt simple acte robotice... Ca un lucru să te facă fericit trebuie să îl cunoști, să îl înțelegi, iar el să facă deznodământul viselor tale de perspectivă. Privesc o carte pe care o ţin în mână... Cum m-ar putea ea ajuta în viață prin conținutul ei, dacă nu ar fi lângă mine un adult, care să îmi arate aplicația practică despre care vorbește? Am, iată un mesaj pentru profesorii interesați de buna calitate a educației: stimulați copiilor bucuria școlară, prin aplicarea teoriei în practică, potrivit nevoilor particulare ale elevilor, învingându-vă agorafobia socio-școlară și profesională! ȘI ACEASTA O SPUN PENTRU CĂ SE POATE. ȘCOALA GIMNAZIALĂ ÎN CARE M-AM FORMAT ARE ASEMENEA PROFESORI”.
Programele iniţiate și desfășurate în şcoala noastră favorizează accesul la descoperirea lumii, a valorilor și a oportunităților de dezvoltare personală, prin întâlniri “face to face”, cultivând astfel potenţialul recunoașterii valorice, identitare naționale și morale, ca unitate în diversitatea mondială, dar mai ales stimulează simţul înţelegerii respectului, toleranţei pentru ceea ce este important şi preţios pentru celălalt.  
Aflată sub grija și în ascultarea Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului, școala noastră beneficiază de un centru de carte impresionant asigurat prin donația Arhiepiscopiei, Înalt Prea Sfințitul Arhiepiscop Calinic având bunătatea și bucuria de a aplica personal însemnul arhiepiscopal pe fiecare carte și nu erau chiar puține, ceva peste 3000 de volume...
Şcoala noastră poartă numele Sfintei Muceniţe Filoteea, preluând astfel, cu toţii elementele de comportament specifice bunului creştin. Cu ocazia zilei şcolii am implementat mai multe programe, pe care am ţinut să le desfăşurăm de ziua sfintei, chiar la Mânăstirea Curtea de Argeş încă din primul an de funcționare al școlii, anul școlar 2012-2013. Aşa am ajuns să derulăm proiectul „Ai carte, ai parte!” cu micii creştini veniţi să se închine Moaştelor Sfintei Filoteea. Prin acest proiect ne-am propus să promovăm lectura în general şi lectura religioasă în special. Am înţeles să dăruim şi noi, după modelul sfintei pe care o cinsteam, din ceea ce aveam. Şi nu mică ne-a fost uimirea să vedem cum sfânta ne-a ajutat şi grupurile de copii veniţi cu învăţătorii, educatorii sau profesorii lor se alăturau acţiunii noastre.  
Ziua şcolii noastre a reprezentat pe parcursul anilor o bună ocazie pentru a ne redescoperi deprinderile morale şi a înfăptui fapte bune, necesare mântuirii noastre.

Coordonator proiecte și programe,
Prof. Andreea URS
(Postat decembrie 2017)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top