09Formarea omului modern presupune dezvoltarea lui multilaterală, din punct de vedere fizic, intelectual, etic, estetic etc., în raport cu exigenţele societăţii contemporane, potrivit aptitudinilor reale, pe fondul cărora se conturează coordonatele personalităţii umane. Omul tinde spre perfecţionarea sa fizică, intelectuală şi morală, în scopul transformării sale din individualitate în personalitate utilă societăţii.

La nivelul liceului, procesul educaţiei fizice urmăreşte anumite finalităţi, prin intermediul cărora absolventul să fie capabil să valorifice în activitatea socială întreg bagajul motric dobândit. Astfel, de-a lungul timpului, o întreagă pleiadă de dascăli, dintre care îi amintim pe Cornel Gheţie, Cornel Stănescu, Constantin Stan, Alexandru Crăciun, Nicolae Vorovenci, Laurenţiu Dumitrescu, Silvia Purice, Spirea Constantinescu, Cătălin Gheţie, Liliana Mihăilescu, Alexandru Ionescu, a reuşit să înscrie Liceul Teoretic ,,Ion Barbu” în  constelaţia unităţilor de învăţământ argeşene ce se pot mândri cu rezultate deosebite la campionatele sportive şcolare, fazele judeţene, zonale şi naţionale.
De asemenea, foşti elevi ai acestei unităţi de învăţământ, ca Irina Neagu, Florina Nicolescu şi Tatiana Horenciuc, au făcut parte din echipele ce au fost campioane europene şi mondiale la handbal. Menţionăm în continuare, printre alţii, elevi ca Felix Manea, Cătălin Buricel, Gabriel Tătaru şi Erika Nicolae, foşti campioni la atletism, şi, mai ales, pe Larisa Lăcustă, vicecampioană mondială la înot.
Ca o  continuare, membrii comisiei metodice se străduiesc să menţină performanţele elevilor la cotele care au aşezat Liceul Teoretic ,,Ion Barbu” pe unul din locurile de frunte în competiţiile sportive ale Olimpiadei Naţionale ale Sportului Şcolar.

Prof. Leon Ciprian
Responsabil comisie metodică educaţie fizică
Liceul Teoretic ,,Ion Barbu”, Pitești
(Postat aprilie 2018)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top