32Totul a pornit de la dorința de joc și joacă. Și din entuziasmul de a învăța împreună, mic și mare, din motivația unei generații de copii și dascăli ce doresc să iasă din tiparele școlii tradiționale și să evadeze în creativitate și interes profesional.

Începând cu anul școlar 2014-2015, am susținut la Școala Gimnazială ”Marin  Preda” din Pitești, activități cu elevii, prin derularea Proiectului laborator de educație nonformală denumit ”Școala competențelor”. Scopul acestui proiect a fost implementarea de activități didactice sub formă de ateliere de lucru, proiecte extracurriculare, care prin intermediul educației nonformale, să asigure atingerea de către elevii noștri a competențelor cheie:
# de comunicare în limba română;
# de comunicare în limbi străine (engleză, germane, franceză);
# de bază de matematică, științe, tehnologie;
# digitale, de utilizare a tehnologiei informației ca instrument de învățare și cunoaștere;
# sociale și civice;
# antreprenoriale, de sensibilizare și de expresie culturală;
# de a învăța să învețe.
Activitățile acestui proiect și impactul benefic pe care l-au avut asupra elevilor, dascălilor și comunității  locale, au determinat participarea la o sesiune de proiecte pentru obținerea unei finanțări de mobilități profesionale pe axa ERASMUS K1+. În anul 2016 s-a obținut grantul de finanțare pentru proiect.
Am aplicat pentru participarea la activitățile acestui proiect deoarece am luat parte la atelierele de lucru și am știut că pot avea satisfacții profesionale și îmi pot valorifica experiența, învățând ceva nou, totodată. Mi-a surâs și ideea de a călători într-o țară europeană și de a-mi perfecționa competențele de comunicare, cele sociale și digitale.
Astfel, în perioada 2 - 8 iulie 2017, am fost beneficiarul bursei pentru cursul de formare “Creativity in teaching and training and how to use music, art, ICT and outdoor activities in education” desfășurat în Țările de Jos, în localitatea Assen.
Cu sediul în localitatea Utrecht (Olanda), cu filiale deschise în Malta, Portugalia, Italia, România Quarter Mediation, ca instituție formatoare ne-a oferit suportul logistic și educațional pentru activitățile desfășurate în cele șapte zile de curs. Această instituție care se ocupă cu organizarea de cursuri pentru formarea tinerilor și adulților,  ne-a oferit o serie de activități deosebit de interesante și motivante:
Ziua 1: Prezentarea organizației care a oferit cursul în Olanda și proiectul de activități propus; vizită la Drenthe College, VET School (nominalizat în perioada 2015-2016 ca cel mai bun colegiu din Olanda în lupta împotriva părăsirii premature a școlii)
Ziua 2: Comparație între sistemele de educație din Olanda și cele ale țărilor participante la curs; lecții geografie, matematică, fizică și științe ale naturii, la Muzeul Morilor din Zuidlaren “De Wachter”;
Ziua 3: Exemple de bune practici cu metode creative de predare și învățare, folosind muzică, artă, tehnologia informației și activități în aer liber; workshop la Drents Museum (Programul Educațional și expoziția EduLARP – jocuri de rol și întoarcere în timp pentru învățarea istoriei);
Ziua 4: Stiluri de predare și învățare, strategii și metode pentru învățare activă; vizită de lucru la Drentse Archief, Biblioteca Assen (QR Project);
Ziua 5: Strategii de comunicare pentru învățare inovativă. Metode și procedee creative de predare și învățare (Map Minding);
Ziua 6: Workshop-uri. Activități de învățare în interior și în aer liber (workshop ”Movie Maker”)
Ziua 7: Evaluare și certificare.
Cel mai mare beneficiu a fost cel al interacțiunii cu colegii din celelalte țări: Olanda, Portugalia, Slovenia, Polonia. Am aflat lucruri noi și interesante despre sistemele de învățământ, despre relația profesor-elev, despre implicarea socială a tuturor factorilor educației în stabilirea coeziunii privind educația tinerilor.

Prof. înv. primar, Daniela Olteanu
Școala Gimnazială ”Marin Preda” Pitești
(Postat aprilie 2018)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top