11În perioada 4 - 10 martie 2018 am avut ocazia de a participa la cursul de formare profesională ,,The power of non-formal metods of teaching in the formal education for fighing early school leaving and for a better communication and leadership skills. Creative methods of teaching and training by using music, art, ICT and autdoor activities", prin proiectul educațional derulat de Școala Gimnazială "Marin Preda": Erasmus+" 2016-1-RO01-KA101-023724- "Școala Competențelor" în Assen, Olanda. Organizatorul cursului a fost Quarter Mediation ( http://www.quartermediation.eu), o instituție implicată în educația adulților, cu filiale în mai multe țări. La acest stagiu de formare am participat alături de profesori din: Suedia, Italia, Croația, Estonia, Letonia, Grecia, Cipru, Spania, Portugalia și Slovacia.

Au fost abordate teme actuale, precum:
# Abandonul școlar. Motive. Statistici. Metode.
# Cum pot fi folosite muzica, arta și sportul în educație pentru a-i determina pe elevi să nu părăsească școala timpuriu.
# Cum sunt motivați elevii cu probleme de comportament de către școală și municipalitate. Exemple de bune practici.
# "Mind - mapping", o metodă eficientă de a dezvolta gândirea creatoare a elevilor prin construirea hărților mentale.
# Streategii, metode, stiluri de învățare activă școlară și extrașcolară, utilizând situațiile reale din viață prin proiectul Sigismund, de la Arhiva din Drentse.
# Interdisciplinaritatea folosită ca metodă pentru activitățile extrașcolare: "Vânătoarea de comori".
Programul cursului a fost intens și variat, oferind numeroase exemple de bune practici pentru o gamă variată de metode de predare și învățare inovatoare: învățarea prin practică, , învățarea outdoor, învățarea prin metoda proiectelor, metode interactive, metode interdisciplinare "Treasure hunting", "Hands- on", "Stop Motion – creativity, music, art and ICT", cu scopul de a implementa la clasă și de a lega situațiile de învățare  de aspectele concrete ale vieții, astfel încât resursele locale să fie folosite în mod creativ. Prin folosirea acestor metode elevii sunt încurajați să lucreze în echipă, să colaboreze, să-și dezvolte gândirea critică, abilitățile de luare a deciziilor, creativitatea.
Cursul a însemnat un bun prilej de a interacționa cu alți profesori care predau în sisteme de învățământ diferite, de a schimba idei, de a ne dezvolta noi competențe profesionale și sociale pentru a asigura elevilor o educație de calitate, în acord cu valorile europene și nu în ultimul rând de a ne schimba perspectiva cu privire la dezvoltarea școlii noastre în viitor.

Prof. înv. primar, Popescu Nicoleta
Școala Gimnazială "Marin Preda ", Pitești
(Postat martie 2018)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top