12În cadrul Proiectului Educaţional Erasmus+ 2016-1-RO01-KA101-023724 “Şcoala Competenţelor” (01.06.2016-31.05.2018), Şcoala Gimnazială ”Marin Preda” a accesat Cursul de formare continuă “Digital turn: How to make your school more digital?”, organizat de către „Euneos Corporation” din Finlanda.

La acest curs care s-a desfăşurat în Santa Cruz, Spania, în perioada 14-20 ianuarie 2018, au participat 36 de cadre didactice din Suedia, Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania, Croaţia, Germania, Spania şi România. Şcoala Gimnazială “Marin Preda” din Piteşti a fost reprezentată de prof. Jianu Eugenia, prof. Simion Constantin Romulus şi prof. pentru învăţământ primar Roşu Adeluţa.
Cursul a avut drept ţintă conştientizarea în rândul cadrelor didactice a trei aspecte importante: rolul resurselor digitale în învăţare, predare şi evaluare; dezvoltarea competenţelor digitale atât la elevi cât şi la profesori; accesarea softurilor educaţionale existente. În acest sens, au fost dezbătute următoarele teme: raportul dintre vechea şi noua pedagogie /schimbarea pedagogică în epoca digitală, dezvoltarea politicii întregii școli pentru gestionarea schimbării, diseminarea și implicarea comunității, monitorizarea și evaluarea maturității digitale a fiecăreia dintre școlile participante, reflecția, feedback-ul și planificarea pașilor următori.
Au fost create, individual si in grup, infografice pentru analiza și vizualizarea transparentă a datelor unităților școlare europene prin intermediul platformei estoniene digitalmirror.ee., rapoarte de autoevaluare a specificului digital sistemele școlare reprezentate la curs.
Concluziile cursului nostru pot fi sintetizate astfel:
- Inovația în școală poate să apară doar dacă suntem conștienți că există o relație de cauzalitate între  managementul (Director, Consiliul de Administrație), tehnologia folosită și pedagogia aplicată;
- Lipsa unui element din cele trei amintite duce la eșecul inovării în școală;
- Noua pedagogie a secolului XXI se bazează pe folosirea tehnologiei de către elev și profesor și descoperirea comună prin crearea și înțelegerea cunoștințelor prin intermediul acesteia;
- Există cinci etape ale adoptării inovației în școli și cinci categorii de cadre didactice ce se raportează la aceasta: etapa de înțelegere, a inovatorilor, a celor deschiși la schimbare (2,5%), etapa de persuasiune a celor care adoptă rapid schimbarea (13,5%), etapa deciziei a celor care formează o majoritate primară (34%), etapa implementării, a celor care formează majoritatea târzie  (34%), etapa confirmării, a celor care nu acceptă decât în ultimul moment inovația (16%);
- Sistemul românesc se află mult în urma sistemului european în domeniul digitalizării școlii. Lipsa de investiții, lipsa de viziune locală și națională, lipsa resursei umane formate, pedagogii învechite folosite pot reprezenta o imagine specifică sistemului național ce nu ne permite să ne comparăm cu sistemele educaționale nordice (din 2002 în Estonia nu se folosește hârtia în școli, ci doar platformele educaționale și sistemele electronice)
La final, vă recomandăm o parte din o softurilor gratuite descoperite, accesibile şi utile tuturor:
Google drive – oferă stocarea gratuită şi securizată a fotografiilor, documentelor ce sunt accesibile şi pe telefon. Acestea pot fi transmise şi prelucrate.
Google classroom – reprezintă o platformă gratuită, uşor de folosit, care îi ajută pe profesori să creeze, să organizeze teme. Oferă feedback elevilor, facilitează comunicarea.
Adobe Spark – gratuit, elevii pot realiza proiecte video selectând imagini, secvenţe video şi audio, texte pe care le pot trimite sub formă de proiect.
Infogram.com – ajută la crearea de diagrame şi rapoarte.
Le Planner – suport pentru realizarea planificărilor activităţilor propuse (comisii, secretariat, administrativ).
Photo Story – proiecte vizuale uşor de creat pentru elevi şi profesori.
Sway.com – prezentări interactive.
Instagantt – grafice automate Gant.
Kahoot.it – evaluare interactivă şi atractivă a elevilor.

Resurse care vă ajută la crearea propriei prezentări:
# https://docs.google.com/spreadsheets/ - data visualization
# http://www.slidescarnival.com/ - slides templates
# https://sway.com/ - interactive presentations
# https://infogram.com - creating charts/diagrams/reports
# https://www.pexels.com and https://pixabay.com - free photos (Creative Commons 0 License)
# https://padlet.com/raff31/eet0bj0icfvb
#https://read.bookcreator.com/FktSrUkgCEcPmrowF3vDtDHdve53/zTX0W4B6SNSMrnkihIOYwg
# https://beta.leplanner.net/#/
# https://quizlet.com/210125484/sixteens-flash-cards/
#https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemYnsFcI7AwnZBW89QZjzzNO_gJb5XWP7WTVacnTMRss8_BQ/viewform?usp=sf_link
Mulţumim pentru oportunitatea de a participa la un astfel de curs şi-l recomandăm tuturor celor interesaţi de un învăţământ ancorat în nevoile societăţii şi ale generaţiei actuale de copii!

Prof. Jianu Eugenia
Prof. Simion Constantin Romulus
Prof. Roşu Adeluţa
Şcoala Gimnazială ”Marin Preda”
(Postat martie 2018)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top