11În cadrul proiectului educațional ERASMUS+2016-1-RO01-KA101-023724 - ”Școala Competențelor”, ce se derulează la Școala Gimnazială „Marin Preda” Pitești, cadre didactice ale școlii noastre au beneficiat de cursuri de formare/perfecționare prin intermediul cursului ”The power of non-formal or how to use non-formal methods of teaching in the formal education for fighting early school leaving and for a better communication and leadership skills. Creative methods of teaching and training by using music, art, ICT and outdoor activities".

Cursul a fost  organizat de “Quarter Mediation”, la Assen, în Olanda, între 4 și 10 martie 2018 și a  oferit celor 19 participanți, profesori din România, Cipru, Estonia, Grecia, Italia, Letonia, Portugalia, Slovacia, Spania și Suedia ocazia de a înțelege activitatea educațională dintr-o perspectivă diferită, prin aplicarea metodelor de predare creativă cu ajutorul activităților non-formale: metoda ”Treasure hunting”, metoda ”Stop motion”, metoda ”Mind-mapping”, metoda ”Music, colors and creativity”. Aceste metode sunt folosite pentru a motiva elevii să învețe, pentru e reduce abandonul școlar și pentru a îmbunătăți activitățile de organizare a actului instructiv-educativ, dar și comunicarea cu cei implicați în acesta.
Activitățile de formare au fost bine structurate de către organizatori, pe parcursul a șapte zile, fapt ce adus la o concluzie extrem de importantă a profesorilor implicați, și anume: cheia succesului în educație este cooperarea dintre persoane fericite care pot aplica în viața reală cunoștințele dobândite, eficiența workshop-urilor în aer liber, folosind metodele menționate anterior este evidentă, tehnologia avansată având o însemnătate mare în modalitatea optimă de însușire a competențelor.
Activitățile trans-disciplinare ce se concentrează asupra situațiilor vizate permit dezvoltarea pe baza unor situații reale, fapt ce face ca elevii să fie mai activi și motivați. Acestea pot promova într-un mod accesibil, amuzant, gândirea critică a elevilor și vor stimula imaginația,creativitatea acestora, fapt ce va duce la o promovabilitate în procent mai mare, abandonul școlar fiind astfel combătut.
Viitorul nostru ca și națiune depinde așadar de calitatea și  reușita actului educațional, fapt ce ne îndeamnă permanent la studiu, inovație și colaborare pentru optimizarea acestuia, deoarece ”Omul cât trăiește învață!”.

Prof. înv. primar, Oana-Maria RADU
Școala Gimnazială „Marin Preda” Pitești
(Postat martie 2018)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top