16În data de 14 aprilie 2018, Școala Gimnazială ”Alexandru Davila” Pitești și Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu”- Structură Școala Gimnazială Nr. 1 Pitești au organizat, în parteneriat, un concurs interjudețean cu participare directă intitulat ”Copiii și pădurea” (clasele 0-IV). Concursul este deja la ediția a IV-a și a fost aprobat de Ministerul Educației Naționale, în Calendarul activităților educative regionale și interjudețene 2018, la poziția 650. Totodată, acțiunea a fost avizată și de către Inspectoratul Școlar Argeș.

Organizatoarele, Olteanu Livia Loredana (Școala Gimnazială ”Alexandru Davila”) și Țîroiu Otilia Elena (Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu”) au primit cu mare drag concurenții veniți din județele Argeș, Vâlcea și municipiul București. Aceștia au primit un text despre pădure, pe baza acestuia au avut de rezolvat 2/3 itemi de înțelegere a mesajului textului și apoi au trebuit să transpună mesajul în desen pe pungi de hârtie oferite de organizatori. La finalul concursului au fost premiați un număr de 42 elevi.
În aceeași zi, s-a desfășurat și simpozionul ”Copiii și pădurea”, cu participare directă. Numeroasele cadre didactice,  din 15 unități  de învățământ, au putut participa fie cu lucrare proprie, fie cu elevii. Tema a făcut referire la activități concrete realizate cu elevii legate de pădure și ocrotirea ei sau diverse materiale obținute ca urmare a derulării unor astfel de acțiuni. Îmbucurător a fost faptul că elevii au venit însoțiți nu numai de cadrele didactice coordonatoare, ci și de părinți, fapt ce demonstrează că relația cadru didactic - părinte este în strânsă legătură.
Trebuie mulțumit în mod deosebit Fundației ”Lumină în suflet” din Pitești, Asociaţiilor  de Părinţi  „ALDAV14Family” și  ,,Un nou început pentru Școală”, care au sprijinit,  cu tot ceea ce a fost necesar,  buna derulare a ambelor activități.

Prof. Olteanu Loredana
Prof Țîroiu Otilia
(Postat aprilie 2018)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top