Anul școlar 2019 – 2020
astra oferta educationalaÎNVĂŢĂMÂNT DE ZI - LICEU
- 1 cls. Domeniul mecanic – Tehnician mecatronist
- 1 cls. Domeniul Protecţia mediului – Tehnician ecolog şi protecţia calitatii mediului

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL    
- 0.5 cls. Domeniul Electric – Electrician  exploatare centrale, staţii şi reţele electrice – Distribuție Oltenia
- 0.5 cls. Domeniul Electronică şi automatizări - Electronist aparate şi echipamente – Draxlmaier, S.C Nidec Corporation International S.A
- 0,5 cls. Domeniul Mecanică – Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj  tehnologic
- 1 cls. Domeniul Mecanică - Sudor – Metabet  S.A
- 0.5 cls. Domeniul  Mecanică - Operator la maşini cu comandă numerică - METABET S.A

ÎNVĂŢĂMÂNT DUAL
- 1cls. Domeniul Mecanică - Operator la maşini cu comandă numerică – S.C. Automobile Dacia S.A.
- 1cls. Domeniul Mecanică –Strungar, Frezor, Rectificator – S.C. Automobile Dacia S.A., S.C Nidec Corporation International S.A    

ÎNVĂŢĂMÂNT SERAL
- 1 cls. a IX-a, Domeniul Mecanică – Tehnician mecanic, întreţinere şi reparaţii
- 1 cls. a IX-a, Domeniul Protecția mediului– Tehnician ecolog şi protecţia calității  mediului
- 2 cls. a XI-a, Domeniul Mecanică– Tehnician mecanic pentru întreţinere și reparaţii

ŞCOALĂ DE MAIŞTRI - CU FINANŢARE DE LA BUGET
- 1 clasă – Maistru mecanic

BURSE
Pentru clasele de învăţământ profesional fiecare cursant primește o bursă profesională lunară de 200 lei/cursant de la buget.
Elevii înscrişi la calificările profesionale: - Sudori, Operatori la maşini cu comandă numerică, Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj  tehnologic, fac practică la  agentul  economic partener SC METABET  C.F. SA şi primesc o bursă suplimentară lunară  de 300 lei.
- Electrician exploatare centrale, staţii şi reţele electrice, fac practică la  agentul  economic partener Distribuţie Oltenia,  care oferă elevilor o bursă suplimentară de 200 lei/ lună  şi  servicii de  educaţie non-formală prin Coaching.
- Electronist aparate şi echipamente fac practică la  agentul  economic, cu capital german partener, Draxlmaier (cablaje auto) care oferă elevilor o bursă suplimentară în valoare de 200 lei/lună. Practica se efectuează la sediul partenerului economic. În  zilele de practică  elevii primesc o masă caldă la cantina agentului economic partener.
Învăţământ dual: clase susţinute de S.C. Automobile Dacia SA, oferă bursă suplimentară pentru toţi elevii 400 lei/lună, pentru primii 5 (cinci) încă 200 lei/lună, echipament protecţia muncii, rechizite şcolare, practică la agentul economic.
- S.C. Nidec Corporation S.A oferă bursă suplimentară pentru toţi elevii 400 lei/lună.
- Toţi agenţii economici parteneri oferă posibilitatea de angajare pentru  elevii care finalizează învăţământul profesional.

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top