24“Dacă vreți să fiți bine plătiți și să fiți respectați oriunde vă duceți, învățați temeinic o meserie căutată pe piața muncii. Meseria îți dă siguranța zilei de mâine!”

# ÎNVĂŢĂMÂNT DE ZI-LICEU
-1 cls. Domeniul mecanic - Tehnician mecatronist
-1 cls. Domeniul Protecţia mediului - Tehnician ecolog şi protecţia mediului

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL    
- 1 cls. Domeniul Electric - Electrician exploatare centrale, staţii şi reţele electrice
- 1 cls. Domeniul Electronică şi automatizări - Electronist aparate şi echipamente
- 0,5 cls. Domeniul Mecanică - Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj  tehnologic
- 0,5 cls. Domeniul Mecanică - Sudor

# ÎNVĂŢĂMÂNT DUAL - 1 cls
 - 20 locuri - Domeniul Mecanică - Operator la maşini cu comandă numerică
 - 10 locuri - Domeniul Electronică şi automatizări - Electronist aparate şi echipamente

# ÎNVĂŢĂMÂNT ,,A DOUA ŞANSĂ”        
 - 1 cls. ,,A doua şansă” - învăţământ  secundar inferior

# ÎNVĂŢĂMÂNT SERAL
- 1 cls. a IX-a, Domeniul Mecanică - Tehnician mecanic, întreţinere şi reparaţii
- 1 cls. a XI-a, Domeniul Electromecanică - Tehnician electromecanic
- 1 cls. a XI-a, Domeniul Electronică şi automatizări - Tehnician în automatizări

# ŞCOALĂ DE MAIŞTRI - CU FINANŢARE DE LA BUGET
- 1 clasă – Maistru mecanic

# ŞCOALĂ POSTLICEALĂ
 -1 clasă – Domeniul protecţia mediului - Tehnician laborant pentru protecţia calităţii mediului.
Agenții economici parteneri ai Liceului Tehnologic Astra oferă facilități importante  elevilor  înscriși la învățământul liceal,  profesional și dual, în cadrul unității noastre școlare.
Astfel, pentru clasele de învăţământ profesional, fiecare elev primește o bursă profesională lunară de 200 lei/cursat de la buget.
Elevii înscrişi la calificările profesionale:
- Sudori, Operatori la maşini cu comandă numerică, Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj  tehnologic, fac practică la  agentul  economic partener SC METABET  C.F. S.A şi primesc o bursă suplimentară lunară de 300 lei.
- Electrician exploatare centrale, staţii şi reţele electrice, fac practică la  agentul economic partener Distribuţie Oltenia,  care oferă elevilor o bursă suplimentară de 200 lei/ lună şi servicii de  educaţie non-formală prin Coaching.
- Electronist maşini şi aparate fac practică la  agentul  economic partener cu capital german Draxlmaier, care oferă elevilor o bursă suplimentară în valoare de 200 lei/lună. Practica se efectuează la sediul partenerului economic. În  zilele de practică elevii primesc o masă caldă la cantina Draxlmaier.
Ca și noutate pentru învățământul argeșean, agentul economic Group Renault România susține  o clasa de învățământ profesional dual începând cu anul școlar 2018-2019. Elevii care se înscriu la aceasta formă de învățământ  beneficiază de bursă suplimentară de 400 lei/lună, echipament protecţia muncii, rechizite şcolare, practică la agentul economic.
După  primul semestru al anului școlar 2018-2019, se  suplimentează bursa pentru primii 5 (cinci) elevi cu cele mai bune rezultate la învățătură, cu încă 200 lei/lună.
Toţi agenţii economici parteneri ai Liceului Tehnologic Astra oferă elevilor care finalizează învăţământul profesional și profesional dual posibilitatea de a intra pe piața muncii și, în același timp, de a continua pregătirea profesională la un nivel superior de calificare.

Director,
Prof. Maria IONICĂ
(Postat martie 2018)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top