tigveni unirea 2Unirea Principatelor Române reprezintă un moment important în istoria românilor reprezentând actul unirii dintre Moldova și Țara Românească (24 ianuarie 1859). Acesta a pus bazele statului național român, a deschis drum larg dobândirii independenței de stat și desăvârșirii unității naționale, progresului multilateral al României moderne.
Unirea Principatelor este rezultatul luptei îndelungate a poporului român, impulsionată în sec. XIX de creșterea conștiinței naționale, ca urmare a Revoluției de la 1848, cerută de dezvoltarea social- economică și politică a celor două țări pe calea capitalismului și favorizată de situația politică europeană creată în urma Războiului Crimeii (1853-1856) și a Congresului (Tratatului) de la Paris (1856). Ea este expresia voinței poporului român concretizată în votul Adunărilor ad-hoc din 1857, care aveau să aleagă pe viitorii domni.
Adunarea electivă din Moldova a ales, la Iași, ca domn al țării la 5/17 ianuarie 1859 pe candidatul Partidei Naționale, colonelul Alexandru Ioan Cuza. La 24 ianuarie/5 februarie 1859, sub presiunea maselor populare din București, Adunarea electivă din Țara Românească a ales tot pe Alexandru Ioan Cuza ca domnitor și al Țării Românești.
Unirea s-a înfăptuit prin alegerea aceluiași domnitor în ambele Principate. Dubla alegere a lui Cuza a fost urmată de o campanie politică susținută, dusă în scopul recunoașterii ei. Sub conducerea lui Cuza, în ianuarie 1862, s-a înfăptuit unitatea constituțională și administrativă, Moldova și Țara Românească formând un stat unitar sub numele de România, cu o singură adunare și un singur guvern.
Unirea Moldovei cu Țara Românească a avut un larg ecou în Transilvania, românii de aici legându-și speranțele de eliberare națională de existența statului român. Unirea din 1859 – rod al luptei duse de masele populare, de cărturarii patrioți ai timpului, eveniment privit cu simpatie de opinia publică internațională înaintată – a marcat un moment istoric de importanță crucială în viața poporului român, constituind o premisă pentru unirea cea mare de la 1 Decembrie 1918, când s-a încheiat îndelungatul proces legic de formare a statului național unitar român.


Prof. înv. primar, Ștefan Teodora
Școala Gimnazială “Gabriel Marinescu” Tigveni
(Postat ianuarie 2020)

Scoli mediul rural

Scoli mediul urban

PUBLICITATE

Go to top